Pro Koulutus (tulossa syksyllä 2020)

Pro Koulutus on erittäin monipuolinen, mutta helppokäyttöinen koulutusjärjestelmä organisaatiolle, joka haluavat parantaa esim. työturvallisuuden, tietosuojan ja -turvan tai HSEQ-osaamisen tasoa. Järjestelmän avulla asiakkaamme voi ostaa Pro Pilvipalveluiden ja heidän kumppaneiden tekemiä koulutuksia sekä julkaista omia koulutuksia ilman oman järjestelmän rakentamista. Luotuaan oman organisaatiorakenteen asiakas voi avata koulutuksia yksiköittäin/toimipaikoittain/laitoksittain ilman lisäkustannuksia.

Uusinta palveluamme käytetään samalla tavalla kuin kaikkia muitakin Pro-palveluita, joten se ei vaadi erillistä koulutusta. Se on lisättävissä helposti vanhaan palvelukokonaisuuteen ostamalla käyttöoikeus eli lisenssi. Tulemme kertomaan palvelun hinnoittelusta tarkempia tietoja lähiaikoina ja se tulee yllättämään iloisesti mm. pienempien pk-yritysten koulutuksista vastaavat ja ostopäätösten tekijät. Haluamme tarjota korkealaatuista ja käytännönläheistä koulutusmateriaalia kohtuuhintaan. Hyvä koulutus ei ole enää vain isojen organisaatioiden etuoikeus!

Kuinka homma toimii käytännössä?

Asiakas ostaa koulutuksen tai kokonaisen koulutuspaketin määräajaksi ja kouluttaa oman henkilöstönsä itselleen sopivan aikataulun mukaisesti yhdessä tai useammassa ryhmässä. Myöskään itseopiskelua ei ole poissuljettu. Erillisiä koulutustiloja ei välttämättä tarvita eikä koulutuksista aiheudu muitakaan merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia. Perinteisesti näitä ovat mm. majoitus, kilometrikorvaukset ja päivärahat sekä menetetty laskutettava työaika. Työvuorolistat ja koulutusten jaksotus voidaan suunnitella siten, ettei tuotantoon tai kassavirtaan tule tarpeettomia katkoksia.

Pro Koulutuksen perusominaisuuksiin kuuluvat:

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation kuvaamiseen suunniteltu hakemistopuu-työkalu
 • kaikille palveluille yhteinen koulutusrekisteri suorituksia varten

Koulutusjärjestelmään tullaan lisäämään myöhemmin myös tentit saadun asiakaspalautteen ja käyttökokemusten pohjalta.

Ensimmäisen vaiheen suunniteltuja koulutuksien aiheita ovat muun muassa:

 • työsuojelupäällikkö ja hänen velvollisuudet
 • työsuojeluvaltuutettu ja hänen tehtävänsä
 • työturvallisuuslainsäädäntö
 • EU:n tietosuoja-asetus GDPR ja sen velvoitteet organisaatiolle
 • tulityöt
 • tulityösuunnitelma
 • Whistleblowing-direktiivi
 • Whistleblowing-kanava

HUOM! Verkkokoulutukset on liitettävissä lisäksi yhteistyökumppaneittemme teille räätälöimiin perinteisiin koulutuksiin ja kehityshankkeisiin!

Kerromme tarkempia lisätietoja mahdollisimman pian. Voitte olla myös meihin päin yhteydessä, jos palvelu kiinnostaa ja haluatte osallistua sen kehitykseen. Pro Koulutusta tehdään asiakkaitten aktiiviseen käyttöön ja tarpeisiin.

Palvelua toteuttamassa